Inlägg

Gravfält strax norr om Hammarö kyrka. Gravarna är daterade till Järnåldern, mer går att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

Fabriksfönster i kombination med textur från rostig maskin från samma fabrik.

fengersforsbruk

Ljuv (?) heter jag. Ravn heter jag…
Jag, eril, skriver runorna.

Ljuv (?) is my name. Ravn is my name…
I eril, writing the runes.

runstenjärsbergweb